Vakcinacija Pasa i Mačaka

20.03.2020

Vakcinacija pasa i mačaka u Republici Srbiji

Vakcinacija pasa

20.03.2020

FIV – AIDS mačaka
Virus mačije imunodeficijencije (FIV) pripada grupi retrovirusa, kao i FeLV. Ovaj virus deli

20.03.2020

FeLV – leukemija mačaka
Virus leukemije mačaka (FeLV) pripada grupi retrovirusa. Široko je rasprostranjen u svetu, a

20.03.2020

Infektivni peritonitis mačaka (FIP)

20.03.2020

Parvovirusna infekcija pasa
Parvovirus je DNK virus koji se razmnožava u brzodelećim ćelijama, prevashodno ćelijama
crevnih resica i ćelijama miokarda kod mladih jedinki. Izuzetno je otporan na većinu