Iris Vet

Iris Vet

 • Iris Vet je prvi instrument za proveru mrežnjače i optiškog nerva

 • Iris Vet se može koristiti kao dodatno sredstvo za dijagnostiku u otkrivanju sledećih poremećaja:
 • (SARD sindrome kod pasa dogs)
 • Progresivna Atrofija mrežnjače (PRA) / degeneracija mrežnjače
 • Horioretinitis (inflamatorne promene sudovnjače i mrežnjače ) / retinitis
 • Odvajanje mrežnjače
 • Glaukom
 • Optički neuritis (inflamacija optičkog nerva)
 • Oštećenje optičkog nerva
 • Unutrašnja ili spoljašnja oftalmoplegija  / paralysis
 • Iris Vet