Anigen Rapid Giardia Ag Test Kit

Anigen Rapid Giardia Ag Test Kit

Brzi test

Kvalitativna detekcija Giardia antigena u fecesu psa ili mačke.

Samo za veterinarsku dijagnostiku

Anigen Rapid Giardia Ag Test Kit

Princip rada

Anigen Rapid Giardia Ag Test Kit je hromatografski imunoesej za kvalitativnu detekciju giardia antigena u fecesu psa i mačke.

Anigen Rapid CDV Test Kit ima dva slova: (“T“) test linija i kontrolna (“C“) linija na površini aparata. Test i kontrolna linija nisu vidljive u prozoru za očitavanje rezultata pre nanošenja bilo kojeg uzorka. Kontrolna linija je referentna linija koja ukazuje na pravilno izvođenje testa. Kontrolna linija treba da se pojavi svaki put kada se radi testiranje. Ako je giardia antigeni prisutan u serumu, purpurna test linija će se pojaviti u prozoru rezultata.

Visoko selektivna antitela na giardia se koriste za vezivanje i detekciju u testu. Ova antitela vezuju i detektuju giardia antigen u uzorcima fecesa psa i mačke sa velikom preciznošću.

Materijal koji Test Kit (10 Testova/Kit) sadrži

1) Deset (10) Anigen Rapid Giardia Ag Test aparata

2) Deset (10) epruveta za sakupljanje uzorka

3) Deset (10) štapića za bris za sakupljanje uzorka

4) Deset (10) kapaljki za jednokratnu upotrebu

5) Jedno (1) uputstvo za upotrebu

Materijal koji je potreban, ali nije obezbeđen

1) Tajmer

Mere predostrožnosti

1) Rapid Test kit je samo za pse i mačke. Ne primenjivati za druge vrste životinja.

2) Sa svim uzorcima postupati kao sa potencijalno infektivnim.

3) Ne otvarajte i ne vadite test kit iz njihovih zatvorenih kesica pre korišćenja.

4) Ne koristite test kit ukoliko su kesice oštećene.

5) Ne koristite test kit više puta.

6) Ne koristite reagense posle datuma trajanja koji je označen na pakovanju.

7) Ne mešajte komponente kita iz različitih serija.

Čuvanje i stabilnost

1) Test kit čuvati na 2-30° C. NE ZAMRZAVATI.

2) Ne čuvati test kit na direktnoj sunčevoj svetlosti.

3) Test kit je stabilan do isteka roka koji je obeležen na pakovanju.

Sakupljanje i priprema uzorka

1) Feces psa ili mačke uzorkovan pomoću štapića za bris koristiti za ovaj test.

2) Uzorak može da se čuva na 2-8°C 24 sata. Za duže čuvanje zamrznite na -20°C ili nižoj.

3) Količina fecesa na brisu može da utiče na rezultat. Potrebno je pratiti količinu izmeta na brisu

kao što je prikazano na slici na levoj strani.Prekomerna količina fecesa može izazvati lažno pozitivan rezultat i usporiti kretanje.

1) Nedovoljno

SLIKA 2) Dobro

3) Dobro

4) Previše

Postupak izvođenja testa

1) Svi reagensi moraju da budu sobne temperature (18-20° C) pre upotrebe.

2) Sakupite uzorak fecesa pomoću štapića za bris.

SLIKA

3) Stavite bris u epruvetu za uzorak koja sadrži test rastvarač i mešajte štapićem 10 sekundi.

SLIKA

4) Zatvorite epruvetu za uzorak I promešajte okretanjem 3-5x.

SLIKA

5) Sačekajte 1 minut da se feces istaloži.

SLIKA

6) Izvadite test aparat iz folije , stavite na ravnu i suvu površinu.

7) Koristite kapaljku za jednokratnu upotrebu , uzmite supernatant uzorka iz epruvete.

SLIKA

8) Sipajte četiri 4 kapi uzorka u otvor za uzorak, kap po kap.

SLIKA

9) Uključite tajmer. Uzorak će teći kroz prozor testa. Ako se to ne dogodi posle 1 minuta, dodajte još jednu kap pripremljenog uzorka u otvor za uzorak.

10) Protumačite rezultate za 10 minuta. Ne očitavajte posle 10 minuta.

SLIKA

Tumačenje rezultata

1) Negativan rezultat

Samo kontrolna (“C“) linija u prozoru rezultata će se pojaviti .

SLIKA

2) Pozitivan rezultat

Test (“T“) linija i kontrolna (“C“) linija u prozoru rezultata ukazuje na prisustvo Giardia antigena.

SLIKA

3) Nevažeći rezultat

Ako se kontrolna (“C“) linija ne pojavi posle 10 minuta , rezultat testa se smatra nevažećim. Uzorak treba ponovo testirati.

SLIKA

Ograničenja testa

Iako je Anigen Rapid Giardia Ag Test kit veoma precizan u detekciji Giardia antigena , u veoma malom broju slučajeva mogu se javiti lažni rezultati.

Druga klinički testovi koji su dostupni mogu se uraditi ako se dobiju sumnjivi rezultati. Kao i sa svim dijagnostičkim testovima , definitivna klinička dijagnoza se ne može zasnivati samo na rezultatu jednog testa, dijagnozu treba postaviti posle svih kliničkih i laboratorijskih nalaza koji su potvrđeni.