Anigen Rapid FIV Ab/FeLv Ag Test Kit

Anigen Rapid FIV Ab/FeLv Ag Test Kit

Brzi test

Anigen Rapid FIV Ab/FeLV Ag  Test Kit je hromatografski imunoesej za kvalitativnu detekciju Feline leukemia virus antigena i antitela virusa mačije imunodeficijencije u serumu, plazmi ili punoj krvi mačaka.

Anigen Rapid FIV Ab/FeLV Ag Test Kit

Princip rada

Anigen Rapid FIV AB/FeLV Ag Test Kit je hromatografski imunoesej za kvalitativnu detekciju Feline Leukemia virus antigena i Feline Immunodeficiency virus antitela u serumu, plazmi ili punoj krvi mačke.

Anigen Rapid Feline Immunodeficiency virus Ab/Feline Leukemia virus Ag Test Kit ima dva slova: T“ i C“ kao Test I Kontrona linija na površini aparata. Test i kontrolna linija nisu vidljive u prozoru rezultata pre nanošenja bilo kojeg uzorka. Kontrolna linija se koristi za kontrolu izvođenja testa, i treba da se pojavi svaki put ako se postupak izvođenja testa radi pravilno i ako su test regensi kontrolne linije ispravni .Purpurna test linija će se pojaviti u prozoru rezultata ako u uzorku ima dovoljno Feline Immunodeficiency virus antitela i/ili Feline Leukemia virus antigena u uzorku.

Visoko selektivna Feline Immunodeficiency virus antigeni i Feline Leukemia virus antitela se koriste za vezivanje i detekciju u testu. Ovo omogućava da Anigen Rapid FIV Ab/FeLV Ag Test Kit identifikuje Feline Immunodeficiency virus antitela i Feline Leukemia virus antigene u serumu, plazmi ili punoj krvi mačaka sa velikom pouzdanošću.

Materijal koji sadrži (10 Testova/kit)

1) Deset (10) Anigen Rapid FIV Ab/FeLV Ag test aparata.

2) Jednu (1) bocu koja sadrži 6 ml test rastvarača.

3) Deset (10) kapaljki za jednokratnu primenu za uzorak.

4) Deset (10) epruveta sa antikoagulansom.

5) Jedno (1) uputstvo za upotrebu.

Crna linija na kapaljci je indikator linija za 10µl.

Mere predostrožnosti

1) Samo za upotrebu u veterinarskoj dijagnostici.

2) Za postizanje najboljih rezultata, potrebno je da se strogo pridržavate uputstva.

3) Sa svim uzorcima treba rukovati kao sa potencijalno infektivnim.

4) Ne otvarajte i ne skidajte foliju sa komponenti test kita pre upotrebe.

5) Ne koristite test kit ako je folija oštećena.

6) Ne koristite test kit ponovo.

7) Svi reagensi moraju biti sobne temperature (15-30°C) pre testiranja.

8) Ne koristite reagense izvan roka upotrebe koji je označen na pakovanju.

9) Komponente kita su testirane na kvalitet , ne mešajte komponente različitih serija

Čuvanje i stabilnost

Kit čuvati na sobnoj temperaturi ili u frižideru (2-30° C). 3) Test kit je stabilan do isteka roka koji je obeležen na pakovanju. NE ZAMRZAVATI. Ne čuvati test kit na direktnoj sunčevoj svetlosti.

Sakupljanje i priprema uzorka

1) Test treba da se radi sa serumom, plazmom, ili punom krvi.

2) Puna krv

Sakupite uzorak krvi u epruvetu sa antikoagulansom EDTA, heparinom ili citratom koristeći kliničke i laboratorijske standardne procedure . Nekoagulisanu punu krv treba testirati u roku od 4 sata od uzimanja. Ako testiranje radite kasnije , uzorak treba čuvati ili na ledu ili u frižideru na 2-8°C i da se koristi u roku od 24 sata, ali ne treba da se zamrzava. Ako se nekoagulisan puna krv ne koristi u ovom periodu , izdvojiti plazmu centrifugovanjem i čuvati na način opisan u sledećem delu.

3) Plazma

Sakupite uzorak krvi sa antikoagulansom koristeći standardne kliničko- laboratorijske procedure. Izdvojte plazmu centrifugovanjem. Uzorci plazme mogu da se čuvaju u frižideru na (2-8°C) do 2 nedelje; za duže čuvanje (1 godina), zamrznuti na temperaturi nižoj od -20°C u hermetički zatvorenim bočicama.

4) Serum

Sakupite i pripremite uzorak seruma koristeći standardne kliničke i laboratorijske procedure. Uzorci seruma mogu da se čuvaju u frižideru na (2-8°C) do 2 nedelje, za duže čuvanje (1 godina), zamrznuti na temperaturi nižoj od -20°C u bočicama sa hermetičkim zatvaračem.

Postupak izvođenja testa

1) Izvadite test aparat iz folije, stavite ga na ravnu i suvu površinu.

2) Uzmite uzorak koristeći kapaljku za jednokratnu upotrebu, dodajte jednu (1) kap (približno 10µl) seruma, plazme ili pune krvi mačke u otvor za uzorak, a zatim dodajte dve (2) kapi (približno 60 µl) test rastvarača.

3) Kada test počne da radi , videćete ljubičastu boju koja se pomera kroz prozor za očitavanje rezultata u centru aparata za testiranje.Ako se ne pojavi kretanje posle 1 minuta, dodajte još jednu kap test rastvarača u otvor za uzorak.

5) Tumačite rezultate testa za 10 minuta. Ne očitavajte posle 10 minuta.

SLIKA

Tumačenje rezultata

Obojena linija koja se pojavljuje u levom delu prozora za očitavanje rezultata pokazuje da test radi ispravno, to je kontrolna linija. Desni deo prozora za očitavanje rezultata pokazuje rezultate testa. Ako se druga linija pojavi u desnom delu prozora rezultata , ta linija je test linija.

1) Negativan rezultat

Prisustvo samo jedne linije u prozoru rezultata u oba dela FIV Ab i FeLV Ag ukazuje na negativan rezultat.

SLIKA

2) Istovremeni FIV Ab i FeLV pozitivan rezultat

Prisustvo dve obojene linije (“T“ i “C“) u okviru prozora rezultata u obe FIV Ab i FeLV Ag oblasti, bez obzira koja se linija prva pojavila , ukazuje na pozitivan rezultat Feline Leukemia virus Ag I Feline Immunodeficiency virus Ab istovremeno.

SLIKA

3) FIV Ab pozitivan rezultat

Prisustvo dve obojene linije (“T” i “C“) u okviru prozora za rezultat u delu test oblasti FIV Ab, i prisustvo samo jedne linije (“C“) u prozoru rezultata u delu testa za FeLV Ag, bez obzira koja se linija prvo pojavila, ukazuje samo na pozitivan rezultat Feline Immunodeficiency virus Ab.

SLIKA

4) FeLV pozitivan rezultat

Prisustvo dve obojene linije (“T“ i “C“) u okviru prozora rezultata u FeLV Ag oblasti testa ,i prisustvo samo jedne linije u (“C”) u okviru prozora za rezultat u FIV Ab oblasti testa, bez

obzira koja se linija prva pojavila , ukazuje samo na pozitivan rezultat Feline Leukemia virus Ag.

SLIKA

5) Nevažeći rezultat

Ako kontrolna linija nije vidljiva u okviru prozora rezultata posle izvođenja testa , rezultat se smatra nevažećim. Moguće je da uputstva nisu praćena pravilno ili se možda test oštetio. Preporučuje se da se testiranje ponovi.

SLIKA

Ograničenja testa

Iako je Anigen Rapid FIV Ab/FeLV Ag Test Kit veoma precizan u detekciji Feline Immunodeficiency virus antitela/Feline Leukemia virus antigen , u veoma malom broju slučajeva mogu se javiti lažni rezultati.

Druga klinički testovi koji su dostupni mogu se uraditi ako se dobiju sumnjivi rezultati. Kao i sa svim dijagnostičkim testovima , definitivna klinička dijagnoza se ne može zasnivati samo na rezultatu jednog testa, dijagnozu treba postaviti posle svih kliničkih i laboratorijskih nalaza koji su potvrđeni.