Poluga Bein

Poluga Bein

  • Poluga ima oblik kašike što pomaže u navođenju u peridontalni džep, koji obezbeđuje dodatnu polugu i smanjuje oštećenja gingive.
  • Poluga Bein, 2 mm 
  (Dužina: 135mm)

  • Poluga Bein, 3 mm 
  (Dužina: 135mm)
  • Poluga Bein, 4 mm 
  (Dužina: 135mm)

  • Poluga Bein, 5 mm 
  (Dužina: 135mm)