Dijagnostika

Pokretni rendgenski stoKompatabilan sa svim važnijim portabl rendgenskim aparatima (npr. HiRay)...

Smanjuje rasipanje zračenja40 linija / cm, paralelnoOdnos 8 : 1Sa aluminijumskim lamelamaFilm-fokus...

Pages