Pro-Kolin+ 15 ml

Pro-Kolin+ 15 ml

Ukusna pasta za održavanje efikasnosti varenja, za pse i mačke.

Sadrži korisne crevne mikroorganizme i prirodne vezivne agense.

SastavProbiotik Enterococcus faecium-održava visok nivo korisnih bakterija i eliminiše patogene vrste.

Prebiotici: Fructo-oligosaharid (FOS) i bagrem (Guma arabica)-pomaže u ishrani i stimulacijrasta korisnih bakterija.

Kaolin:prirodno vezivno sredstvo koje pomaže da se učvrsti feces

Pektin- oblaže i smiruje creva

Uputstvo za upotrebu:

Dva puta dnevno u usta:

Težina      Količina       Frekvenca

<5kg        2ml             2 X dnevno

5-15kg     3ml            2 X dnevno

15-30kg   5ml            2 X dnevno

>30kg      7ml             2 X dnevno

Davati sve dok smatrate da je neophodno ili po savetu Vašag veterinara.

Pakovanje: Špric 15 ml

Samo za upotrebu kod životinja!

Čuvati na hladnom i suvom mestu

Proizvođač: Probiotics International Ltd. Protexin

Lopen Head, Somerset, TA13 5JH, United Kingdom

MEDIPORT D.O.O. Novi Beograd